Postgraduální vzdělávání v radiační onkologii v České republice a zahraničí.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: II. Vzdělávání v onkologii

Číslo abstraktu: 014

Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Základním dokumentem, o který se opírá specializační průprava v radiační onkologii v zemích Evropské unie, je „Recommended Curriculum for the Specialist Training of Medical Practitioners in Radiotherapy (Radiation Oncology) within Europe.“ Tento dokument je výsledkem několikaleté činnosti pracovní skupiny European Core Curriculum Working Party, pověřené European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) a European Board of Radiotherapy (EBR) harmonizací specializačního vzdělávání v radiační onkologii v zemích rozšiřující se Evropy. Cílem projektu je zajištění ekvivalentní odborné přípravy ve všech evropských zemích a umožnění v evropských právních normách zakotvené mobility pracovníků. Projekt byl podpořen programem Europe Against Cancer. 14. 12. 2002 představitelé národních odborných společností a radioterapeutických organizací z 35 evropských zemí nové curriculum radioterapie přijali. Evropské Core Curriculum je rovněž kompatibilní s Programme Requirements for Residency Education in Radiation Oncology publikovaným The American Board of Radiology. Odpovědnost za implementaci evropských standardů a zásad specializační průpravy spočívá na národních organizacích a institucích zodpovědných za vzdělávání....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007