POSTRADIAČNÍ DERMATITIDA A MUKOZITIDA

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: XXIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 071

Autoři: MUDr. Tomáš Novotný; MUDr. Renata Červená, Ph.D.; MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.; Zuzana Jurišová

Moderní onkologická léčba kombinuje více léčebných modalit, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku pro pacienta. Jedná se o kombinaci chirurgie, radioterapie a systémové léčby (chemoterapie, biologická léčba). V léčbě nádorů hlavy a krku uplatňujeme všechny tři modality. Snahou je provést radikální léčbu s co nejmenším množstvím nežádoucích účinků pro pacienta. Naše přednáška se bude zabývat dvěma nejčastějšími komplikacemi konzervativní terapie – postradiační dermatitidou a mukozitidou. Radioterapie díky technickému pokroku prodělala v posledních deseti letech prudký rozvoj – zavedení techniky IMRT, alternativní frakcionační režimy, aplikace vysokých dávek záření. Ale přes veškerý pokrok záření neovlivňuje pouze samotnou nádorovou infiltraci, ale současně působí i na okolní zdravé tkáně. Dermatitida a mukozitida dutiny ústní svými projevy zhoršují kvalitu pacientova života a mohou negativně ovlivnit průběh, výsledek léčby i léčebné náklady. Základním přístupem je pečlivé, promyšlené plánování radioterapie před léčbou a následně pečlivá péče o postižené lokality.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014