Postup u pacientů indikovaných k předoperační konkomitantní radiochemoterapii s výraznou pasážovací poruchou

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 09

Autoři: MUDr. Tomáš Grolich; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Oldřich Robek; Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.; doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2011