Postupy detekce nehmatných lézí prsu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XIII. Radiologická a klinická diagnostika nádorů prsu

Číslo abstraktu: 122

Autoři: L. Retková; A. Vrabcová; P. Hoferka; D. Sečkařová

keywords: nehmatná léze – detekce – stereotaxe – sono značení – ROLL – RSL

Úvod
problematika časného záchytu karcinomu prsu je de facto vyřešena zavedením screeningu. Skutečný záchyt časného karcinomu prsu /stadia in situ až II. stadia/ je závislý na kooperaci žen a na bdělosti odpovídajících lékařů, kteří by tyto ženy ke screeningovému vyšetření měli odesílat. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007