Potencionální kardiotoxicita biologické léčby

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Číslo abstraktu: 012

Autoři: Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Radim Němeček, Ph.D.; MUDr. Jiří Vyskočil; MUDr. Dagmar Minaříková; MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010