Potential Involvement of Physiological TCR Gamma Delta Clones in Immune Surveillance of Preleukemic Cells

Konference: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 618. Acute Lymphoblastic Leukemia: Biology, Cytogenetics and Molecular Markers in Diagnosis and Prognosis: Poster

Číslo abstraktu: 3775

Autoři: MUDr. Olga Zimmermannová; MUDr. Markéta Kubričanová-Žaliová, Ph.D.; Anthony V. Moorman, PhD; MUDr. Eva Froňková, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.; MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2014