Potřeby nemocných akutní leukémií a možnosti psychoterapie

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Psychologie v onkologii

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P47/1235

Autoři: PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008