Práce specializované sestry hemaferetického střediska s novým adsorberem Lipocollect

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P43/1268

Autoři: Blanka Strnadová

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008