Pracoviště jako prognostický faktor v léčbě časných stadií karcinomu prsu

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontroverze v diagnostice, terapii, prediktivních faktorech a follow-up u pacientek s DCIS, LCIS a s časným stadiem karcinomu prsu. <b>V. blok: Prediktivní faktory a follow-up</b>

Číslo abstraktu: 056

Autoři: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; P. Pavliš

abstrakt odborného sdělení není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 16. 1. 2005