Praktické aspekty psychologické péče o pacientky s dg. Ca prsu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 272

Autoři: PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.; PhDr. Ivona Šporcrová; Mgr. Dora Lukášová-Salaquardová

Ve světové onkologii se stále více pociťuje význam psychologie. Autoři, kteří zastávají psychosomatický pohled – a nejen oni, jsou toho názoru, že psychologické faktory se podílejí na vzniku i dynamice onemocnění. Avšak daleko méně je dáván význam psychoterapii jako součástí komplexní onkologické léčby. Psychoterapie bývá často vnímána jako tzv. poslední možnost pomoci v době, kdy jsou pacienti léčeni paliativně.

Ve světě i u nás se v posledních dvaceti letech rozvíjí nová mezioborová disciplína nazývaná psychoonkologie.

Velkou skupinou našich klientů tvoří pacientky s dg. Ca prsu. Setkáváme se s nimi už při jejich vstupu na onkologii, tedy na počátcích jejich nemoci a věnujeme se jim častokrát v průběhu celé jejich léčby. Opakovaně je nám kladena otázka, co s pacientkou v takových chvílích ‘děláme’, co jim pomáhá a jak zpracovávají téma nemoci, častokrát s neblahou prognózou.

Pacientky se k nám dostávají přes téma nemoci, a to několikerým způsobem – na doporučení lékaře, či nátlak rodiny, nebo příbuzných. Nebo přicházejí samy, dle svého rozhodnutí.

Všimly jsme si určitých podobností u pacientek s dg. Ca prsu, a to v jejich osobních příbězích, které v rámci psychoterapeutických sezení otevírají. Až velmi často si v nich zažívají podobná témata. Uvedená témata jsme podstoupily analýze a v našem příspěvku je chceme představit. Jedná se o témata, která často souvisí se základy patogeneze nemoci. Právě jim bývá obvykle věnována podstatná část psychoterapie. Psychologická práce s onkologickými pacienty se tudíž neorientuje pouze na vlastní nemoc, jak by se prvoplánově dalo očekávat.

Současně chceme poukázat na sanogenezi, tedy to, co pomáhá pacientkám prostřednictvím terapie a představit, jak se díky psychoterapii u onkologicky nemocných žen s dg. Ca prsu změní kvalita života – tedy navzdory onkolog. nemoci.

Příspěvek chce zcela prakticky představit benefity psychologické intervence u pacientek s dg. Ca mammae.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011