PRAKTICKÉ RADY PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY ANEB JAK PŘEKONAT NESNÁZE PŘI LÉČBĚ RAKOVINY - SESTERSKÁ SEKCE

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 025

Autoři: Jana Karešová

Úvod

Celá řada onkologických pacientů se potýká s problémy, které komplikují protinádorovou léčbu a snižují nemocným kvalitu života. Předcházení či zmírnění nežádoucích účinků chemoterapie a radioterapie je důležitým předpokladem dobrého zvládnutí této léčby a podporuje spolupráci pacienta s ošetřujícím personálem.

Informovanost pacienta

Proto je kladen velký důraz na informovanost nemocného, případně i členů jeho rodiny. Zachování kvality života s využitím prostředků k tišení bolesti, péče o zachování žilního přístupu včasným založením nitrožilního portu a také adekvátní výživa onkologicky nemocného jsou dalšími opěrnými body na cestě za uzdravením. Důležité je i vysvětlení pojmů ‚domácí péče‘ a ‚pečovatelská služba‘ a upozornění na možnost využití jak sociálních dávek, tak ostatních výhod, na které může mít nemocný nárok. Někdy pacient zapomene konzultovat své problémy s ošetřujícím lékařem, někdy se neodvažuje zeptat z časových důvodů, třeba v případě přeplněné ambulance.

Cíl příručky

Proto vznikla příručka vycházející z praktických zkušeností zdravotní sestry, lékařů a psychologů, kteří se touto problematikou zabývají. Stejně tak může být cenným pomocníkem pro příbuzné a známé, jak se k takto nemocnému chovat a jak mu být po dobu protinádorové léčby oporou.

e-mail: KaresovaJ@seznam.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011