Právní otázky v léčbě pacientů s mozkovými lézemi

Konference: 2014 7. Winter GLIO TRACK Meeting

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Primární nádory mozku

Číslo abstraktu: 05

Autoři: MUDr. Mgr. Dita Mlynářová

Datum přednesení příspěvku: 7. 2. 2014