PŘEDATESTAČNÍ PŘÍPRAVA LÉKAŘŮ V KLINICKÉ A RADIAČNÍ ONKOLOGII

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: IV. Vzdělávání, kvalita, bezpečnost a právní otázky v onkologické praxi

Číslo abstraktu: IV/152

Autoři: Mgr. Ondrej Šedo

Specializační vzdělávání lékařů čekají významné změny v návaznosti na novelu patřičného zákona. Účastníci workshopu budou nejdříve seznámeni s aktuálním stavem legislativy, současnou podobou předatestační přípravy a se zvažovanými změnami vzdělávacích programů obou zmiňovaných specializací. Dále budou představeny výsledky dotazníkového šetření mezi mladými lékaři a také zkušenosti s tréninkem specialistů ze zahraničí. Cílem workshopu je vyvolat diskuzi nad koncepcí a reálnou náplní předatestační přípravy mladých onkologů v ČR s ohledem na výzvy, které přináší rychlý vývoj v těchto velmi dynamických oborech.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016