Prediktivní faktory odpovědi nádoru a toxicity okolních tkání na ionizační záření.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 08. Prognostické a prediktivní faktory III

Číslo abstraktu: 033

Autoři: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Ionizační záření se využívá v léčbě lidských maligních onemocnění od počátku 20. století. Do dnešní doby se většina inovací v oblasti radioterapie zaměřila na optimalizaci dávkového schématu, způsobu doručení terapeutické dávky do nádoru a technologickému zlepšení fyzikální podstaty ozařovacího plánu. Naproti tomu zůstala řada poznatků o molekulární podstatě DNA poškození a jeho opravách doposud nevyužitá v klinické praxi. V přednášce bude diskutována podstata DNA poškození, způsoby jeho opravy, perspektivy ve využití těchto poznatků pro vývoj nových modulátorů a cílů kombinované chemo-radiační léčby. Zvláštní pozornost bude věnována syndromům DNA instability, které jsou predispoziční ke vzniku nádorů. Intenzivní protinádorová léčba takto postižených pacientů založená na postupech indukujících DNA poškození může vést k závažné toxicitě s letálními následky. Včasné rozpoznání těchto syndromů v klinické praxi pak umožňuje redukci protinádorové léčby s odpovídající redukcí toxicity a nezmenšeným protinádorovým účinkem. Cílem našeho společného snažení by měla být vyšší integrace nejnovějších poznatků z oblasti molekulární podstaty DNA poškození do klinické praxe.

Podpořeno projekty: NR/9076 , LC07017 a MSM6198959216.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2007