Prediktory přežívání pacientů s mozkovými metastázami karcinomu plic

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS; Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 037

Autoři: MUDr. Renata Švancarová; MUDr. Petra Garnolová; MUDr. Martin Šmakal; MUDr. Danica Gabčová; MUDr. Věra Vařeková; H. Bissová; J. Krajčiová; Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Mozkové metastázy jsou závažným klinickým problémem, často limitujícím kvalitu života pacienta s generalizovaným onemocněním. Bývají to právě mozkové metastázy, které jsou v důsledku své obtížné léčitelnosti příčinou úmrtí i v situacích, kdy je nádorová nemoc v ostatních orgánech pod kontrolou.

Objevují se u 15-40% nemocných s generalizací, což odpovídá incidenci přibližně 12/100 000. Jejich nejčastější příčinou bývají nádory plic, ledvin, prsu a maligní melanom. U 15% nemocných zůstane prvotní nádor nezjištěn.

Medián přežívání pacientů se pohybuje kolem 4-5 měsíců, jednoleté a dvouleté celkové přežívání činí 25%, resp. 11%.

Zatímco v léčbě lokalizovaného postižení mozku se uplatňuje neurochirurgie a stereotaktická radioterapie, v případě mnohočetných metastáz je stále základem léčby radioterapie celého mozku, nově doplňovaná o protinádorovou chemoterapii.

Cílem naší práce bylo zhodnotit přežívání 120 pacientů s vícečetnými mozkovými metastázami, kteří podstoupili léčbu radioterapií CNS v Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši v letech 2007-2009 ve vztahu k:

  • Základní diagnóze
  • Pohlaví
  • Neurologickému postižení
  • Celkovému výkonnostnímu stavu
  • Způsobu diagnózy metastáz CNS (symptomatické vs náhodný nález)


Práce vznikla za podpory Výzkumného záměru MŠMT 0021620808.

Datum přednesení příspěvku: 24. 10. 2009