PŘEDSTAVENÍ KNIHY „MLUV SE MNOU“

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Psychologie v onkologii

Téma: Abstrakta a přednášky - Pacientská sekce

Číslo abstraktu: 050

Autoři: Ing. Michal Vaněček, PhD, MBA

Nadace T-SOFT ETERNITY

Jako onkologický pacient oslavím zanedlouho šesté narozeniny. Měl jsem tři obrovská štěstí. To první, že mne potkala nemoc, které se říká „rakovina“. Ač to zní paradoxně, je to zkušenost, která člověka nesmírně obohatí a otevře mu zcela nové obzory života. To druhé štěstí bylo, že mám relativně dobře léčitelný a vyléčitelný druh nemoci, takže mi bylo umožněno o svých zkušenostech následně i něco napsat. A to třetí štěstí spočívá v tom, že mě léčili úžasní doktoři. Především na profesora Astla, který mi prakticky předvedl, jak má lékař komunikovat s pacientem.

Jenže postupně jsem zjišťoval, že ne všichni pacienti mají tohle štěstí. A tak jsme s profesorem Astlem společně napsali první knížku „Hovory R, aneb jak jsem měl rakovinu a co vy na to, doktore?“

A protože se postupně ukazovalo, že témat týkajících se nemoci, zdraví, lékařů, pacientů a jejich komunikace je více, vznikaly další knížky pod hlavičkou nadace T-SOFT ETERNITY – knihy „Nemoc jako výzva“ a „Mluv se mnou“.

Cílem knížky „Mluv se mnou“ je nastínit a přiblížit překážky, se kterými se během svého kontaktu s nemocí setkávají pacienti, jejich blízcí, ale i lékaři a ošetřující personál. Prostřednictvím zkušeností všech zmiňovaných účastníků se autoři snaží zprostředkovat čtenáři pohled ze všech stran „barikády“, a usnadnit tak jejich další pohyb a orientaci v českém zdravotnictví. Kniha obsahuje praktické rady pro pacienty a jejich blízké, kteří aktuálně řeší vážné onemocnění, a dále se věnuje tématu komunikace ve zdravotnictví z pohledu všech zúčastněných subjektů.

Kniha má pomoci jak nemocnému, tak ošetřujícímu personálu, který je také někdy bezradný, jak vážnou situaci pacientovi vysvětlit. Publikaci by si měly přečíst nejen výše uvedené skupiny, ale každý, protože každý je potenciální pacient, i když si to nepřipouští. V nemoci dostává pacient často informace o svém zdravotním stavu v tištěné podobě, protože se takto lékař chrání v případě pozdějších sporů. A pacient ví, že musí tyto informace podepsat, jinak nebude léčen či operován.

V této pro nemocné neradostné době, kdy důvěra mezi ošetřovanými a ošetřujícími je nahrazována papíry, přichází Nadace T-SOFT ETERNITY a předkládá čtenářům uvedenou publikaci. Vznikala společnou prací lékařů, sester a pacientů. Organizátoři projektu i autoři si uvědomují význam osobního kontaktu a rozmluvy s nemocnými. Ti dobře vědí, že samota, zejména u závažných onemocnění, je destruující a prohlubuje depresi. Pacient je sice dnes zaplavován informacemi z různých brožur či internetu, ale jako laik se v nich ztrácí a často vztahuje na svůj případ ty nejčernější prognózy.

Ticho, ve smyslu této knihy, nepomáhá léčit, ale škodí.

Oskar Andrysek, Jaromír Astl, Veronika Bartošová, Eva Hauserová, Lenka Jenšovská, Jana Karešová, sestra Konsoláta, Pavel Pafko, Michal Vaněček, Lucie Virostková

Mluv se mnou
Maxdorf 2011. 152 str.
ISBN: 978-80-7345-257-5
Cena: 195 Kč
Formát: 135 × 205, vázaná

 e-mail: info@nadaceeternity.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012