Přehled doporučených postupů v léčbě NSCLC a MPM

Konference: 2009 XVII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2009_01

Autoři: MUDr. Leona Koubková

Poslední dobou jsme zaznamenali mnoho novinek na poli léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Tyto změny jsou taktéž respektovány doporučenými lékařskými postupy. V roce 2009 proběhla aktualizace doporučených postupů European Society for Medical Oncology (ESMO) a zcela prběžn dochází k aktualizaci doporučených postupů americké společnosti National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Své místo v postupech má již i udržovací terapie, která nám přinesla zcela jiný pohled na toto onemocnění. NCCN postupy jsou nyní nejkomplexější a zhodnocují lékaskou péči z multidisciplinárního pohledu. Zabývají se jak screeningem, diagnostikou, tak i samozřejmě všemi druhy léčby. Stanovuje standardy péče pro jednotlivá stadia.

Spolu s aktualizací v diagnóze nemalobuněčného karcinomu plic došlo i k revizi doporučených postupů léčby maligního pleurálního mezoteliomu. Tam jsme se však novinek nedočkali.

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2009