Prekancerózy pankreatu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Prekancerózy zažívacího traktu

Číslo abstraktu: 056

Autoři: prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011