Prevence je lepší než léčba.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 284p

Autoři: Eva Vránová

Rakovina prsu je nejčastější nádorové onemocnění žen a to nejen u nás, ale i ve světě. V ČR se tuto diagnozu ročně dozvídá asi 6000 žen.

Bulka“ v prsu je noční můrou mnoha žen. Pro některé je navíc strach z rakoviny tak silný, že o tom raději mlčí a lékaře nenavštíví nebo přicházejí až pod tlakem okolí.

Přitom včasné odhalení nádoru prsu je základem pro jednodušší a hlavně úspěšnou léčbu s možností úplného vyléčení.

Dosavadní screening založený na mamografickém vyšetření žen od 45. roku života je jen pouhou „kapkou v moři“ toho, co mohou ženy pro sebe udělat.

Proto je velmi důležitá informovanost, která je přes tlak médií a různých organizací podporujících prevenci nádorového onemocnění prsu, stále nedostačující.

Prevence tedy musí být komplexní a je dílem spolupráce mnoha odborníků. Vyšetření, poradenství, edukace či testování je v ČR běžně dostupné a to jak u gynekologů tak i praktických lékařů.

Cílená prevence, to znamená odstranění veškerých možných rizik, spojených se vznikem nádoru, neexistuje. Dělíme ji na primární a sekundární

Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho raných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) na sledované onemocnění.

Hlavním přínosem screeningových testů je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální (zpravidla lacinější) a přitom účinnější léčby. V současné době existují rozsáhlé vědecké důkazy pro účinnost screeningových programů:
  1. rakoviny děložního čípku
  2. rakoviny prsu
  3. rakoviny tlustého střeva a konečníku
Věnujme pozornost rakovině prsu a její prevenci.

Ženy by měly vědět kdy a na jaká preventivní vyšetření mají nárok, ale měly by také svá prsa znát a umět tak rozpoznat nečekané „odchylky“ od normálu – pro toto rozpoznání je velmi důležité samovyšetřování prsou, které by ženy měly znát a také jej používat.

Je však potřeba dostatečné informovanosti veřejnosti a to nejen dospělých, ale začínat už ve školách, spolupráce s praktickými lékaři a gynekology, kde by edukace a prevence měly být součástí každodenních vyšetření a stávají se tak „odrazovým můstkem“ pro řešení včasných záchytů nádorových onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011