Prevence sepse na intenzivních a resuscitačních pracovištích z pohledu sestrry

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S03

Autoři: D. Streitová; Š. Balcárková

Sepse je v současnosti závažným medicínským a ekonomickým problémem. Celkový počet úmrtí pacientů na toto onemocnění každým rokem stoupá. V průběhu 15. kongresu Evropské intenzivní medicíny, který se konal na podzim roku 2002 v Barceloně, byla přijata tzv. Barcelonská deklarace. Tato deklarace vyzývá všechny poskytovatele zdravotní péče a veřejnost k podpoře „KAMPANĚ ZA PŘEŽITÍ SEPSE“, která o této problematice pojednává.

Z tohoto důvodu jsme vypracovaly přednášku „Prevence sepse na intenzivních a resuscitačních pracovištích z pohledu sester“. Jednoduché, efektivní a často i ekonomicky nenáročné metody, které zde připomeneme, mohou velkou měrou přispět k prevenci vzniku sepse, k poklesu úmrtnosti pacientů a v neposlední řadě i ke snížení ekonomických nákladů při léčbě.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005