PREVENCE ZÁMĚNY PACIENTŮ V RADIOTERAPII – VYUŽITÍ RFID ČIPŮ

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče; Právo ve zdravotnictví

Téma: IV. Vzdělávání, kvalita, bezpečnost a právní otázky v onkologické praxi

Číslo abstraktu: IV/233

Autoři: Markéta Krotká; Jana Romančinová

Tato práce řeší problematiku záměny pacientů během radioléčby a možnosti jejich předcházení. Záměna pacienta za jiného je jedním z nežádoucích pochybení v oblasti medicíny a v rámci radioterapie jde o radiologickou událost. Nejčastější příčinou záměny pacientů je nepozornost radiologických asistentů. K záměnám při ozáření nedochází sice často avšak ani tak „vzácně” a nemocnice tato pochybení zpravidla nepřiznávají. Zveřejnění takového pochybení snižuje prestiž zdravotnického zařízení a chyba jednotlivce se jistě promítne i na ostatní zdravotníky. Jedním ze základních požadavků v procesu zajištění kvalitní péče o pacienta je bezpečná identifikace pacienta. Práce se zaměřuje na prevenci záměny pacientů v radioterapii a rozebírá možné metody identifikace pacientů. V rámci práce byl využit dotazníkový průzkum z roku 2015 (zpracovávaný v rámci diplomové práce jedné z autorek), který se věnuje právě této problematice. Nejčastější metodou identifikace pacientů ve zdravotnictví je identifikace využívající identifikační náramky. Mezi nejmodernější metody patří identifikace pomocí radiofrekvenčních (RFID) vln. Právě této metodě se v práci blíže věnujeme. RFID technologie je v současnosti považována za nástupce čárových kódů. Užívání identifikačních čipů je ve špičkových zahraničních nemocnicích samozřejmostí, ale v ČR není tak běžná. V práci uvádíme výhody i nevýhody této metody identifikace. Všechny poznatky čerpáme z vlastní praxe s náramky s RFID čipy. Náramky jednoznačně přispívají k prevenci záměny pacientů a jejich používání 100% zabraňuje možné záměně. Měly by ulehčit práci zdravotníkům a zvýšit také jejich bezpečí na pracovišti. Ovšem s jejich využíváním je spojena i řada nevýhod. Jednou z nich je vysoká nefunkčnost náramku a jejich slabá baterie. Tím spíše práce radiologických asistentů narůstá. Přínosem této práce je možnost nahlédnout do problematiky využívání technologie RFID čipů jako identifikace pacientů v radioterapii a příležitost zhodnotit její výhody i nevýhody.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016