PREVENTION OF OVARIAN DAMAGE DURING CHEMOTHERAPY BY GONADOLIBERINE ANALOGUES ADMINISTRATION

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: 37. Infectious diseases, supportive care

Číslo abstraktu: 0204

Autoři: MUDr. Lenka Šmardová

Datum přednesení příspěvku: 8. 6. 2007