Primární a sekundární prevence gynekologických malignit

Konference: 2004 VII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 03

Autoři: doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Prevence
= předcházení nemoci
I. prevence: proti vzniku nemoci
II. prevence: zabránění rozvoji již vzniklé nemoci
Praktický slovník medicíny, Maxdorf 1994

screening: včasná detekce onemocnění
  • WHO kritéria 1968: závažné onemocnění, dobrá léčba při včasné detekci, snadné provedení, jasné podmínky, ekonomicky výhodné
  • tumor markery (biochemické, cytologické, vaskulární změny, změny struktury)
  • ca hrdla děložního, ca mammae


Karcinom vulvy
Etiologie a patogeneze

Etiologie: HPV typ 16, 33, 18, imunosuprese
Rozdělení:
  • typ I (bowenoidní): premenopauzálně, v 66% HPV pozit,
    často CIN, VaIN, v okolí je VIN, kuřačky, sexuální život, poruchy imunity,
    multifokální, G1, mělká invaze
  • typ II (simplexní): postmenopauzálně, v 20% HPV pozit, v okolí často lichen sclerosus, skvamozní hyperplázie, nekuřačky, genetika, mutace unifokální, G3, infiltrativní


Prevence
I. prevence (prevence STD, omezení kouření, vakcíny)
II. prevence (pravidelné kontroly - kolposkopie)

Karcinom děložního hrdla
Etiologie
HPV 16 (50%), 18, 31, 33, 45
99,7 % pozitivní u ca hrdla po celém světě
inkorporace do lidské DNA
produkce onkoproteinů pE6 (blokuje p53), pE7 (blokuje lymphocyte killer)
kofaktory: kouření, HAK , jiné STD

I. prevence
a) nereálné (nedoporučovat HAK , omezení pohlavní aktivity )
b) reálné (prevence STD, prevence kouření, vakcíny)I. prevence

b) terapeutická
indukce Tc - lymfocytů
rozpoznání antigenů E6, E7
virové vektory, DNA vakcíny

c) kombinovaná
stimulace protilátkové odpovědi proti L1, L2 + indukce Tc - lymfocytů
chimerický papiloma-like antigen: modifikovaný L1 s E7

II. prevence

Screening
- může redukovat incidenci až o 90 %
- organizovaný / oportunní
- jaký test : OC (LBC), HPV
- cílová skupina
- od kdy – do kdy
- jak často á 1 rok: 93%, 2 roky: 93 %, 5 let: 84 % IARC 1986

II. prevence

Onkologická cytologie
specificita 70-95%
střední senzitivita, nízká reproduktibilita
ALTS - US multicentric clinical trial - interobserver reproducibility OC (ASCUS 43 %, LSIL 68 %, HSIL 47%)
inovace: Liquid based cytology (vyšší senzitivita, vyšší cena), náhrada za konvenční OC á 2 roky, automated PAP (pomocí počítače)

II. prevence

HPV testace
detekce high-risk kmenů
vysoká senzitivita, nižší specificita, drahé
nebylo schváleno FDA jako screening
možná jako alternativa za OC: LBC+HPV á 3 roky
metody:
hybridizační (DIGENE): směs 18 HPV RNA prob
southern blotting
FISH
PCR (MULTIGENE, ROCHE)II. prevence
návrh 1998

0-35 let oportunní 1-1-3
35 cyto + HPV HR
40 cyto
45 cyto + HPV HR
50 cyto
50- oportunní 3 roky

návrh 2003
25-60 cyto + kolposkopie 1 rok
při sporném nálezu HPV HR akreditace laboratoří

Karcinom endometria
Etiologie

- syndrom ca endometria: obezita, (DM, hypertenze) nyní spíše: postmenopauzální syndrom
- věk: 6., 7. dekáda
- nulliparita (RR=2,8)
- infertilita (RR=8)
- pozdní menopauza (RR= 2,4)
- tamoxifen (RR=2,4)
- estrogeny produkující nádory, exogenní estrogeny (RR=2,3)
- HAK, kouření
- více živočišných bílkovin a tuků
- nepolypozní kolorektální ca

Prevence

I. prevence: prevence obezity, vyšší parita , léčba sterility, dietní úpravy
II. prevence: (77% onemocnění diag. v časné fázi)
biopsie endometria (kyrety Novak, Kevorkian, pipelle Unimar, minihysteroskopie); UZ kontroly: tloušťka endometria nad 4 mm; onkologická cytologie: nízká senzitivita; biochemická detekce k-ras, p53, PTENMMAC1; ke zvážení rizikové skupiny (nepolypozní kolorekt. ca)

Karcinom ovaria
I. prevence: HAK, dietní návyky, vyšší parita, laktace
II. prevence: není prokázáno, že detekce časnějšího stádia bude redukovat mortalitu, screening v současné době není uskutečnitelný U.S. Preventive Services Task Force

Screening
a) sérové markery
CA 125
antigen fetálního amniálního a coelomového epitelu
doména A (Monokl Ig OC125), doména B (Monokl Ig M11)
detekce směsi, hodnoty do 36 U/ml
stadium I elevace v 50%
stadium III elevace v 90%
podle prospektivních studií (Švédsko, Nový Zéland) specificita 97%, pozitivní prediktivní hodnota 4,2%, což je nedostatečné
elevace u ca pankreatu, prsu, močového měchýře, plic, divertikulitis, uterus myomatosus, endometrióza
sekvenční odběry CA 125
u benigních o. jsou stacionární, u maligních stoupají
kombinace s transvaginálním UZ
specificita 99,9%, pozitivní prediktivní hodnota 26,8%
mammoglobin 2 (MGB2)
na základě gene expression microarray
mesothelin
HE4
plasma lysophospatidic acid (LPA)

b) biomarkery

CA 72-4
asociován s mucinózním ca ovaria
rozporuplné výsledky
M-CSF (makrofág - colony stimulating factor)
v kombinaci s CA 125 zvyšuje senzitivitu
OVX1
kombinace (CA 125, OVXI, M-CSF)
galaktosyltransferáza

c) transvaginální UZ
suspektní známky: komplexní cysty, solidní, intraluminální papilace, ascites, snížení indexu pulzatility (pod1,0) a rezistence (pod 0,4) na flowmetrii, bilaterální nález


d) vybraná populace (5-10% je vrozená)
věk nad 50, postmenopauzální
norm. populace má celoživotní riziko: 1,4%
1 příbuzný s ca: 2- 4%
2 příbuzní s ca: 40%
BRCA 1,2, p53
3 studie: 1228 žen u kterých CA 125 + UZ, žádný ca, falešná pozitivita 0,4-3,9%

Karcinom prsu


Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2004