Primární a sekundární zhoubné nádory jater - strategie léčby.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XXII. Primární a sekundární nádory jater

Číslo abstraktu: 186

Autoři: MUDr. Jana Halámková, Ph.D.; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Primární zhoubné nádory jater

Nejčastějším primárním zhoubným nádorem jater je hepatocelulární karcinom (HCC), který představuje 90% všech primárních jaterních malignit. Pro rozhodnutí o léčbě je důležité, jak zhodnocení základních charakteristik tumoru prostřednictvím TNM klasifikace, tak stavu jaterního parenchymu dle Child-ugha či Okudy. V neposlední řadě je třeba věnovat pozornost prognostickým faktorům mezi něž řadíme vaskulární invazi, grading, multiplicitu tumoru a hladinu AFP v séru...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008