Primární CNS lymfomy - zkušenosti centra

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Nehodgkinské lymfomy

Číslo abstraktu: 1311

Autoři: MUDr. Monika Hrudková; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008