Primární intrakraniální germinální tumory - přehled a kazuistika

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P008

Autoři: MUDr. Šárka Hadravská; Prof.MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.; Prof. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D.; Doc. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D.; Doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005