Primární tumory ženské uretry

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom močového měchýře II.

Číslo abstraktu: 009

Autoři: doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Předneseno pod názvem: Karcinomy ženské uretry

ÚVOD

Od roku 1983 do roku 2007 bylo publikováno 33 prací popisujících celkem 112 primárních tumorů ženské uretry, většinou ve formě kazuistik (1–33). V tabulce jsou uvedeny histologické typy popsaných tumorů.

 • 36x adenokarcinom, z toho 15x v divertiklu uretry

 • 21x uroteliální karcinom

 • 27x epidermoidní karcinom, z toho 2x v divertiklu uretry

 • 1x smíšený uroteliální a epidermoidní karcinom

 • 1x smíšený epidermoidní karcinom a adenokarcinom

 • 1x melanom

 • 1x nefrogenní adenom

 • 1x karcinoid

 • 11x nespecifikovaný nádor uretry

Karcinom uretry je považován za výjimečně agresivní a až v 50% letální. V operační léčbě se proto používá neobvykle agresivní rozsah výkonu včetně resekce symfýzy a stydkých kostí.


CÍL PRÁCE

Cílem práce je zhodnotit vlastní výsledky chirurgické léčby primárního karcinomu ženské uretry.


SOUBOR NEMOCNÝCH

V roce 1992 až 2007 byly operovány tři ženy ve věku 44, 59 a 69 let s primárním karcinomem uretry. První pacientka podstoupila uretrektomii s derivací měchýře epicystostomií pro rohovějící dlaždicobunečný karcinom postihující celou uretru, za rok pak podstoupila exstirpaci metastázy na perineu.

Karcinom uretry byl u druhé ženy lokalizovaný ve střední části uretry. Po cystektomii s uretrektomií a bilaterální pánevní lymfadenektomií byla provedena náhrada močového měchýře rektosigmoideálním pouchem a resekční vaginoplastika. Histologické vyšetření prokázalo uroteliální karcinom uretry G3.

Třetí žena podstoupila pravostrannou inguinální lymfadenektomii na jiném pracovišti s histologickým nálezem dlaždicobuněčného nerovějícího karcinomu a následně byl diagnostikován primární tumor uretry. Pacientka podstoupila systémovou neoadjuvantní chemoterapii s mitomycinem a 5. fluorouracilem. Na našem pracovišti byla provedena resekce distální třetiny uretry, bilaterální inguinální a pánevní lymfadenektomie. Histologické vyšetření prokázalo v preparátu uretry a ve dvou zevních ilických uzlinách zleva infiltraci uroteliálním karcinomem G1. Adjuvantně byla podána chemoterapie se 4 cykly paclitaxelu a cisplatiny.


VÝSLEDKY

První nemocná je po extirpaci metastázy na perineu bez evidence onemocnění 16 let. Druhá pacientka je 6 let bez evidence onemocnění, kontinentní a sexuálně aktivní. Třetí nemocná je jeden rok po operaci, se zachovaným vlastním močovým měchýřem, kontinentní a bez průkazu recidivy v pánvi. Rozšířená pánevní lymfadenektomie v kombinaci s iguinální lymfadenektomií byla komplikována vznikem objemné lymfokély vpravo sahající z malé pánve až pod játra a menší lymfokély v oblasti pravostranných zevních ilických cév. Obě lymfokély byly odstraněny ošetřením přívodných lymfatických cév otevřenou cestou.


ZÁVĚR

Časná diagnóza karcinomu uretry u ženy může přes obecně známé nepříznivé zkušenosti s tímto agresivním onemocněním umožnit radikální odstranění primárního nálezu včetně postižených spádových uzlin.


LITERATURA

 1. RAJAN, N., TUCCI, P., MALLOUH, C., CHOUDHURY, M. Carcinoma in female urethral diverticulum: case reports and review of management. J Urol. 1993 Dec; 150 (6): p. 1911–1914.
 2. YAMAGIWA, K., YAMAMOTO, S., SAWADA, Y., SENZAKI, A. Adenocarcinoma arising in diverticulum of female urethra--a case report and review of the literature. Hinyokika Kiyo. 1988 Jul; 34 (7): p. 1239–1243.
 3. NOGUCHI, S., IDA, T. Carcinoma in diverticulum of female urethra--a case report and review of the literature. Hinyokika Kiyo. 1983 Aug; 29 (8): p. 921–929.30
 4. GHONIEM, G., KHATER, U., HAIRSTON, J., RAMSEY, A., WOODHOUSE, S. Urinary retention caused by adenocarcinoma arising in recurrent urethral diverticulum. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2004 Sep-Oct;15 (5): p. 363–365.
 5. WASHINO, S., TERAUCHI, F., MATSUZAKI, A., KOBAYASHI, Y., YAMADA, S. A case of adenocarcinoma in female urethral diverticulum. Hinyokika Kiyo. 2007 Aug; 53 (8): p. 593–596.
 6. OKUBO, Y., FUKUI, I., SAKANO, Y., YOSHIMURA, K., MAEDA, H., YONESE, J., YAMAUCHI, T., KAWAI, T. Mesonephric adenocarcinoma arising in the female urethral diverticulum. Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi. 1996 Sep; 87 (9): 1138–1141.
 7. KANNO, T., MOROI, S., OKUNO, H., TERAI, A., KAKEHI, Y., OGAWA, O. A case of adenocarcinoma arising in female urethral diverticulum. Hinyokika Kiyo. 2002 Apr;48 (4): p. 235–237.
 8. PATANAPHAN, V., PREMPREE, T., SEWCHAND, W., HAFIZ, MA., JAIWATANA, J. Adenocarcinoma arising in female urethral diverticulum. Urology. 1983 Sep; 22 (3): p. 259–264.
 9. DAVIS, R., PETERSON, AC., LANCE, R. Clear cell adenocarcinoma in a female urethral diverticulum. Urology. 2003 Mar;61 (3): 644.
 10. MAIER, U., DORFINGER, K., SUSANI, M. Clear cell adenocarcinoma of the female urethra. J Urol 1998;160: p. 492–493.
 11. COLLADO, A., ALGABA, F., CAPARRÓS, J., ALBEROLA, J., MONTLLEÓ, M., ARAÑÓ, P., VILLAVICENCIO, H. Clear cell adenocarcinoma in a female urethral diverticulum. Scand J Urol Nephrol 2000; 34: p. 136–138.
 12. YOUNG, D., BILELLO, S., GOMELSKY, A. Squamous cell carcinoma in situ in a female urethral diverticulum. South Med J. 2007 May;100(5): 537–539.
 13. JIMENEZ, de LEÓN J., LUZ PICAZO, M., MORA, M., FITER, L., CISNEROS, J., BURGOS, E., De la PEÑA, J., LÓPEZ, P., MARTÍNEZ-PIÑEIRO,. JA. Intra-diverticular adenocarcinoma of the urethra in women. Arch Esp Urol. 1989 Nov-Dec; 42 (9): p. 931–935.
 14. NAKANOMA, T., HAYASHI, S., YAMAMOTO, Y. Primary urethral carcinoma in a female: report of a case. Hinyokika Kiyo. 1992 Dec;38(12): p. 1411–1412.
 15. DANN, T., SCHÜLLER, J., SCHMELLER, NT., ARNHOLDT, H., HOFSTETTER, AG. Treatment of distal urethral cancer by laser coagulation. Urologe A. 1989 Sep; 28 (5): p. 296–299.
 16. KADAN, P., KORSH, OB., HIESMAYR, W. Ukrain in the treatment of urethral recurrent carcinoma (case report). Drugs Exp Clin Res. 1996; 22 (3–5): p. 271–273.
 17. GROBEN, P., KARIS, M., REDDICK, RL., SIEGAL, GP. Primary transitional cell carcinoma of the female urethra with features of clear cell adenocarcinoma. Urol Int. 1985;40 (5): p. 294–297.
 18. RYOJI, O., NAKAZAWA, H., ITO, F., YAMAZAKI, Y., OKUDA, H., TODA, H., KONDO, N., TOMA, H. Mitrofanoff procedure with bladder-sparing urethrectomy in female urethral carcinoma: report of a case. Hinyokika Kiyo. 1997 Jun;43 (6): p. 425–427.
 19. SAKASHITA, S., KASHIWAGI, A., NAKANISHI, S., ISHII, D., HISAJIMA, S., KOYANAGI, T. Female primary urethral tumors. Hinyokika Kiyo. 1984 Jul; 30 (7): p. 935–940.
 20. KOIZUMI, T., BANDO, S., KANDA, K., INAI, T. Two cases of primary female urethral cancer. Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi. 2007 Sep; 98(6):790-4.
 21. DIMARCO, DS., DIMARCO, CS., ZINCKE, H., WEBB, MJ., BASS, SE., SLEZAK, JM., LIGHTNER, DJ. Surgical treatment for local control of female urethral carcinoma. Urol Oncol. 2004 Sep-Oct; 22 (5): p. 404–409.
 22. KOBAYASHI, M., NOMURA, M., YAMADA, Y., FUJIMOTO, N., MATSUMOTO, T. Bladder-sparing surgery and continent urinary diversion using the appendix (Mitrofanoff procedure) for urethral cancer. Int J Urol. 2005 Jun; 12 (6): p. 581–584.
 23. REEK, C., GRAEFEN, M., NOLDUS, J., FERNANDEZ, S. Mixed squamous epithelial and adenocarcinoma of the female urethra. A case report. Urologe A. 2000 Mar;39(2): 174–177.
 24. DiMARCO, DS., DIMARCO, CS., ZINCKE, H., WEBB, MJ., KEENEY, GL., BASS, S., LIGHTNER, DJ. Outcome of surgical treatment for primary malignant melanoma of the female urethra. J Urol. 2004 Feb;171(2 Pt 1): p. 765–767.
 25. MIYAKE, O., HARA, T., MATSUMIYA, K., OKA, T., TAKAHA, M., KURATA, A. A case of nephrogenic adenoma in the female urethral diverticulum. Hinyokika Kiyo. 1990. Oct; 36 (10): p. 1189–1192.
 26. KATAYAMA, M., HARA, A., HIROSE, Y., YAMADA, Y., KUNO, T., SAKATA, K., MORIOKA, T., INAMINE, M., SHIBUYA, C., MORI, H., YOSHIMI, N. Carcinoid tumor in the female urethral orifice: rare case report and a review of the literature. Pathol Int. 2003 Feb; 53 (2): p. 102–105.
 27. SUZUKI, K., MORITA, T., TOKUE, A. Primary signet ring cell carcinoma of female urethra. Int J Urol. 2001 Sep; 8 (9): p. 509–512.
 28. GÓMEZ DÍAZ, ME., CASTAÑO GONZÁLEZ-COTO, D., CUERVO CALVO, J., MURUAMENDIARAZ FERNÁNDEZ, V. Cancer of the female urethra. Report of a new case a review of the literature. Arch Esp Urol. 2002 Jun; 55 (5): p. 568–571.
 29. GHEILER, EL., TEFILLI, MV., TIGUERT, R., De OLIVEIRA, JG., PONTES, JE., WOOD, DP. Jr. Management of primary urethral cancer. Urology. 1998 Sep; 52 (3): p. 487–93.
 30. ENG, TY., NAGUIB, M., GALANG, T., FULLER, CD. Retrospective study of the treatment of urethral cancer. Am J Clin Oncol. 2003 Dec; 26 (6): p. 558–562.
 31. HAKENBERG, OW., FRANKE, HJ., FROEHNER, M., WIRTH, MP. The treatment of primary urethral carcinoma-the dilemmas of a rare condition: experience with partial urethrectomy and adjuvant chemotherapy. Onkologie. 2001 Feb; 24 (1): p. 48–52.
 32. DIEDERICHS, W., HAUPT, G. Primary urethral cancer in the female: a diagnostic and therapeutic challenge. Geburtshilfe Frauenheilkd. 1991 Jul;51 (7), p. 559–562.
 33. DALBAGNI, G., DONAT, SM., ESCHWÈGE, P., HERR, HW., ZELEFSKY, MJ. Results of high dose rate brachytherapy, anterior pelvic exenteration and external beam radiotherapy for carcinoma of the female urethra. J Urol. 2001 Nov;166 (5): p. 1759–1761.

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008