doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol (V Úvalu 84, 150 06 Praha 5)

E-mail: ladislav.jarolim@lfmotol.cuni.cz

Sekce ČOS: Sekce uroonkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikované knihy

Publikovaná abstrakta