PRINCIPY SPRÁVNÉ CHIRURGICKÉ TERAPIE KARCINOMU REKTA

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Abstrakta a přednášky - Lékařská sekce

Číslo abstraktu: 015

Autoři: MUDr. David Hoskovec; prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Úvod

Incidence karcinomu rekta má v ČR stoupající tendenci. Od roku 1990 do roku 2008 stoupla z 15,7 na 22,3 onemocnění na 100 000 obyvatel, při stacionární mortalitě 11-13 úmrtí na 100 000 obyvatel. Základní léčebnou modalitou, která rozhoduje o prognóze nemocného, je kvalita chirurgického výkonu. Onkologické postupy jsou podpůrné.

Metodika a výsledky: přednáška má za cíl prezentovat současný standard chirurgické léčby karcinomu rekta se zaměřením na klíčové technické kroky operace, bez ohledu na to, jakou metodou je výkon prováděn (otevřeně, laparoskopicky, roboticky). Chirurg je klíčovým prognostickým faktorem léčby se zřetelem na morbiditu, mortalitu, zachování kontinence a procenta lokálních rekurencí.

Cílem chirurgické léčby je:

- radikální kurativní odstranění nádoru;

- zachování anální kontinence;

- zachování sexuálních funkcí a funkce močového měchýře.

 

V současné době se užívají 2 radikální chirurgické postupy: přední nízká resekce rekta a abdominoperineální amputace rekta. U časných stadií s nízkým gradingem lze použít lokální endorektální výkon. Radikalitu výkonu určují proximální hranice (včetně lymfatického zásobení), laterální hranice (totální mezorektální excize) a distální hranice.

Přesto, že jednotlivé národní standardy jsou vypracované jednoznačně, v řadě chirurgických otázek existuje variabilita technického provedení. Mezi tyto ne zcela jasně vyřešené otázky patří výška podvazu a. rectalis sup., technika anastomózy u nízké resekce (pouch, plastika), přístup k pacientům s tzv. complete response po chemoradioterapii, indikaci lokálních výkonů, indikaci a délce chemoradioterapie a timingu operačního výkonu po chemoradioterapii.

Závěr

Přes pokroky v neoadjuvantní a adjuvantní terapii karcinomu rekta je kvalita chirurgického výkonu klíčovým faktorem prognózy a kvality života po léčbě. Proto by měla být technika výkonu standardizována a pacienti léčeni v tzv. high-volume centrech. Rozhodnutí o přesném postupu léčby multidisciplinárním týmem (tailored therapy) je dnes conditio sine qua non.

e-mail: David.Hoskovec@vfn.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012