Přínos flowcytometrické analýzy mozkomíšního moku v diagnostice postižení CNS u pacientů s hematononkologickým onemocněním

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P12/1273

Autoři: MUDr. Renata Urbanová; RNDr. Zuzana Pikalová; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Jaroslava Sklenářová; doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.; MUDr. Ladislava Kučerová; Mgr. Jana Zapletalová

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008