PŘÍRODA VERSUS CHEMIE? PRO LEPŠÍ VZHLED, LEPŠÍ ŽIVOT

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Ostatní

Téma: Pararelní program - Paliativní seminář

Číslo abstraktu: 31

Autoři: RNDr. Karel Nesměrák

Od pradávna využívají lidé různých prostředků, aby zlepšili svůj vzhled a fyzický i duševní stav. Zpočátku to byly jen látky vyskytující se v přírodě, později k nim přibyly syntetické výrobky chemického a farmaceutického průmyslu. Příspěvek se zaměřuje na otázky bezpečnosti používání těchto prostředků v některých vybraných oblastech (pokožka, barvy na vlasy, parfémy), na to, zda „lepší“ a „zdravější“ jsou přírodní látky nebo naopak syntetické výrobky. Dále bude diskutována otázka, zda lze používat benefity chemického výzkumu dlouhodobě, nebo zda je lepší „návrat“ k přírodním prostředkům.

e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz

Datum přednesení příspěvku: 24. 1. 2014