Problematika nádorů centrálního nervového systému z pohledu patologa

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 003

Autoři: Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.; Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005