Prodloužení celkové doby přežití a kvalita života u nemocných s primárními mozkovými nádory

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 020

Autoři: Jan Bauer

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005