Prognosis of ProB ALL in Children

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Leukemias - Biology, Cytogenetics and Molecular Markers in Diagnosis and Prognosis

Číslo abstraktu: 2512

Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.; MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.; MUDr. Kateřina Zdráhalová; Mgr. Karolina Škvárová Kramarzová, Ph.D.; Mgr. Martin Kováč; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008