Prognostic Impact of Interim and Final PET in Primary Mediastinal Large B-Cell Lymphoma Treated with Intensive Etoposide-Based Therapy

Konference: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 623. Lymphoma: Chemotherapy, excluding Pre-Clinical Models: Poster

Číslo abstraktu: 1729

Autoři: MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; MUDr. Lenka Henzlová; MUDr. Eva Buriánková; as. MUDr. Zuzana Prouzová; MUDr. Aleš Obr; RNDr. Martin Novák; MUDr. Jiří Minařík, Ph.D. ; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2014