PROGNOSTIC VALUE OF THE SOLUBLE INTERLEUKIN-2 RECEPTOR IN PATIENTS WITH DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: RESULTS FROM A RETROSPECTIVE ANALYSIS

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1670

Autoři: MUDr. Zuzana Kubová; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; MUDr. Zuzana Šedová; J. Pavlík; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 7. 6. 2009