Prognostický význam 99mTc-MIBI scintigrafie u mnohočetného myelomu

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Mnohočetný myelom

Číslo abstraktu: 1185

Autoři: Doc.MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.; Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.; Prof.MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.; MUDr. Jiří Minařík, Ph.D. ; MUDr. Tomáš Pika

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008