Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.

LF UP a FN Olomouc, Klinika nukleární medicíny (I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc)

E-mail: miroslav.myslivecek@fnol.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta