Prognostický význam DNA ploidity u onemocnění karcinomem endometria

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p08

Autoři: Prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.; prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.; MUDr. Pavel Hejtmánek; doc. MUDr. Marek Lubušký, Ph.D.; MUDr. Petr Džubák; Mgr. Marta Dziechciarková, Ph.D.; Mgr. Petr Konečný; Mgr. Ivo Frydrych, Ph.D.; Doc. MUDr. Svetlana Brychtová, Ph.D.

Cíl studie

Cílem práce bylo stanovit vztah mezi karyotypem nádorových buněk endometriálního karcinomu a významnými prognostickými faktory zejména klinickým stadiem onemocnění a gradingem tumoru.

Metodika

Studovaná skupina 40 pacientek s histologicky prokázaným endometriálním karcinomem byla rozdělena podle hlavního prognostického faktoru, tj. klinického stadia na skupinu nízkého rizika (FIGO stadium Ia, I. b) a skupinu vysokého rizika (FIGO stadium Ic, II., III.). Do prvé skupiny nízkého rizika bylo zařazeno 16 nemocných (40 %), do skupiny vysokého rizika 24 nemocných (60 %). Vzorky tumorózní tkáně z operačního preparátu byly vyhodnoceny metodou „flow cytometric ploidy analysis“. Výsledky byly komparovány s klinickým stadiem onemocnění a stupněm biologické zralosti tumoru. (G 1-3)

Výsledky

Aneuploidita byla zjištěna u 16 pacientek z celkového počtu 40 nemocných (40 %). U 10 nádorů z této skupiny byla prokázána tetra nebo více ploidita, u 6 nemocných hypoploidita.

Ve skupině nemocných s nízkým stupněm rizika byly aneuploidní tumorózní buňky zjištěny u 8 nemocných z celkového počtu 16 (50 %).

U nemocných s vysokým stupněm rizika byly nalezeny aneuploidní buňky u 8 z celkového počtu 24 nemocných (33,3 %).

U 33 pacientek s dobře nebo středně diferencovaným nádorem (G 1, G 2) byla zjištěna aneuploidita u 7 (21,2 %), zatímco u nemocných se špatně diferencovaným nádorem (G 3) u 4 ze 7 (57,1 %).

Závěr

Naše výsledky ukazují, že DNA ploidita se jeví u nemocných s endometriálním karcinomem jako důležitý prognostický faktor. Aneuploidita byla zjištěna u 57 % nemocných s prognosticky nepříznivým gradingem (G 3). Na druhé straně jsme však neprokázali pozitivní korelaci mezi aneuploiditou a klinickým stadiem onemocnění.

Literatura

  1. Freiberg L.G., Norén H., Delle U. Prognostic value of DNA ploidy and S-phase fraction in endometrial cancer stage I and II: a prospective 5-year survival study, Gynecol Oncol. 1994, 53 (1), p. 64–69.
  2. Fu Y. S., Gambone J. C., Berek J. S. Pathophysiology and management of endometrial hyperplasia and carcinoma, West J Med, 1990, 153(1), p. 50–61.
  3. Larson D.M., Berg R., Show G., Krawisz B. R. Prognostic significance of DNA ploidy in endometrial cancer, Gynecol Oncol, 1999, 74(3), p. 356–360.
  4. Lindahl B., Alm P., Ferno M., Killander D., et al Prognostic value of flow cytometrical DNA measurements in stage I-II endometrial carcinoma: Correlations with steroid receptor concentration,tumor myometrial invasion and degrese of differentiation, Anticancer research, 7, 1987, p. 791–798.
  5. Lukes A. S., Kohler M. F., Pieper C. F., Kerns B. J. et al. Multivariable analysis od DNA ploidity, p53 and HER-2/neu as prognostic factors in endometrial cancer, Cancer, 73(9) 1994, p. 2380–2385.
  6. Mangili G., De Marzi P., Voganň R., Rabiotti E., et al. Identification of high risk patients with endometrial carcinoma.Prognostic assesment of endometrial cancer, Eur J Gynaecol Oncol., 2002, 23(3), p. 216–220.
  7. Melchiorri C., Chieco P., Lisignoli G., Marabini A., Orlandi C. Ploidy disturbances as an early indicator of intrinsic malignancy in endometrial carcinoma, Cancer, 1993, 72(1), p. 165–172.
  8. Pfisteree J., Kommoss F., Sauerbrei W., Rendl L. et al. Prognostic value of DNA ploidy and S-phase fraction in stage I endometrial carcinoma, Gynecol Oncol,. 1995, 58 (2), p. 149–156.
  9. Shimizu K. Prognostic evaluation of endometrial carcinoma by DNA content and histologic factors, Nippon Sanka Fininka gakkai Zasshi, 1995, 47 (4), p. 413–418.
  10. Susini T., Amunni G., Molino C., Carriero C. et al. Ten-year results of a prospective study on the prognostic role of ploidy in endometrial carcinoma: dNA aneuploidy identifies high-risk cases among the so-called „low - risk“ patients with well and moderately differentiated tumors, Cancer, 2007, 109(5), p. 882–90.

Práce byla vypracována v rámci řešení grantu MZ IGA NS 10272 a za finanční podpory EHP/Norway CZ 0099.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2010