Programmed Death-1 Ligand Is Uniformly Expressed On Primary Mediastinal Diffuse Large B-Cell Lymphoma Cells with No Influence On Patient Survival

Konference: 2012 54th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 622. Non-Hodgkin Lymphoma - Biology, excluding Therapy

Číslo abstraktu: 2671

Autoři: MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Patrik Flodr; MUDr. Pavla Látalová; as. MUDr. Zuzana Prouzová; Mgr. Radka Nedomová; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2012