Progresivní multifokální leukoencefalopatie – vzácná komplikace po podání chemoterapie a rituximabu u nemocného s lymfomem

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P38/1310

Autoři: MUDr. Monika Hrudková; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.; MUDr. Helena Hornychová, Ph.D.; MUDr. Mohamed Abuhajar; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008