PROJEKT 35

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Lokálně pokročilý a metastatický karcinom prsu. Chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

Číslo abstraktu: 24

Autoři: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.; MUDr. Markéta Palácová; MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.; MUDr. Dagmar Macková; MUDr. Jaroslava Barkmanová; doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.; MUDr. Marta Krásenská; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Problém karcinomu prsu u mladých žen

 • Vzácný nádor - Incidence 1% <40 let
 • Není screening
 • Specifická diagnostika
 • Genetická dispozice
 • Je agresivnější
 • Je pokročilejší
 • Nemoc ohrožuje:
  • zdraví a život a jeho kvalitu
  • fertilitu (sexuální dysfunkce, předčasná menopauza)
  • péči o děti
  • manželství
  • kariéru

Rozdíl zastoupení subtypu BC dle věku

Věková struktura - karcinom prsu

Karcinom prsu mladých žen má horší prognózu

 

Diagnóza v pokročilejším stádiu

 

Celkově zaznamenáno a vyhodnoceno 437 pacientek s validními záznamy, které byly diagnostikovány 9/1995 - 6/2012

Dalších 29 pacientek nebylo do zpracování zařazeno z důvodu neúplnosti základních údajů, dále nebylo do analýzy zařazeno 5 mužů s nádorem prsu

Pacientky podle center: 

Výsledky vyšetření z biopsie       N = 437

Pozitivita hormonálních receptorů a proliferace    N = 437

Charakteristika  souboru pacientek    N = 437

 Výsledky pooperačního vyšetření

 

 Pozitivita HER-2/neu

 

 

 

Léčba pacientek

 

Doporučení léčebných opatření

 • Multidisciplinární tým!!!  Nejen co, ale kdy?
  • Perzonalizovaný přístup, genetické poradenství, zachování fertility
  • Standardní vyšetřovací metody se začleněním NMP
  • Možnost konzervativního chirurgického výkonu, SNL, plastická rekonstrukce, vyšší riziko LR
  • Radioterapie jako u starších
  • Léčba dle nádorového typu, rozsahu, komorbidit a preferencí
  • Neoadjuvantní, adjuvantní a paliativní chemoterapie - cis DDp, PARP
  • Hormonální léčba - tamoxifen ± LH-RH analoga
  • Anti HER2+ léčba u všech HER2+ v adjuvanci paliaci
  • Klinické studie
  • Těhotné a kojící ženy
  • Psychosociální pomoc

Molekulárně genetické vyšetření BRCA1, BRCA2

Provedení vyšetření mutací v genech BRCA1 a 2 (N = 437)

 

Jak můžeme zlepšit výsledky léčby BC mladých žen?

 • Prevence
 • Časná diagnóza
 • Lepší léčba
 • Sledování a péče o přeživší

 

Prevence a edukace

 • Sekundární prevence - BRCA1/2- Sono, MRI. Cal25, gyn. vyšetření
 • Nabídka preventivních opatření pro BRCA1/2, mastectomie, ooforectomie
 • Primární prevence- životní styl, samovyšetřování

 

 

 

 

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2013