Projevy kožní toxicity při biologické léčbě zhoubných nádorů.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 096

Autoři: Zuzana Sýkorová; Libuše Hašková

V posledních letech se stále častěji setkáváme s pojmem biologická léčba nádorů.
Na rozdíl od chemoterapie, která je zaměřena mechanizmem svého účinku na buněčné struktury společné všem buňkám organizmu, je biologická léčba zaměřena specificky, jen na nádorové buňky.
Charakter nežádoucích účinků chemoterapie a biologické léčby je tedy odlišný.
Sdělení charakterizuje jednotlivé mechanizmy účinků tzv. biologické léčby a škálu možných nežádoucích účinků jednotlivých léků.
Je nutné připomenout, že při podání biologické léčby společně s chemoterapií dochází u pacientů jak k nežádoucím vedlejším účinkům chemoterapie, tak i k nežádoucím účinkům biologické léčby.
Skupina pacientů se specifickými nežádoucí projevy kožní toxicity čelí kromě ostatních nežádoucích účinků i psychicky zatěžující změně vzhledu a bolestivým kožním změnám.
Autorky jsou zkušené sestry pracující na úsecích aplikace chemoterapie a hojení chronických ran u onkologických pacientů. Připravily kolekci kazuistik s návrhy ošetřovatelské péče ve spolupráci s kožní specialistkou MUDr. Bednaříkovou.
Kazuistiky se týkají jmenovitě: cetuximabu, lapatinibu, panitumumabu, imatinibu, sunitinibu.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008