Prostředí jako léčebný činitel na chemostacionáři

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S11

Autoři: J. Hudečková

DÚVOD
Prostředí by mělo být atraktivní pro pacienty (trh, zákazník), personál (kvalita personálu, rovná se kvalitě služeb), návštěvníky (skupina, která nejvíc vnímá prostředí).

METODA

Vývoj chemostacionáře

Srovnání s minulým prostředím

Fotodokumentace

ZÁVĚR
Prostředí denního stacionáře se vymyká představě běžného pracoviště. Je řešeno velmi citlivě s ohledem na nemocné. Je zajištěno soukromí, pohodlí, možnost přítomnosti rodinného příslušníka, možnost volby
lékaře i sestry. V průběhu léčby mohou pacienti sledovat televizi, nebo reprodukovanou hudbu.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005