Proteomická analýza solubilních proteinů důležitých u dětské leukémie

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P23/1220

Autoři: Mgr. Martin Kováč; Vendula Pelková (Macečková); Mgr. Martina Vášková; RNDr. Denisa Petráčková; MUDr. Jana Novotná, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008