Proteomické metody v klinické diagnostice – vyžiadaná prednáška

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: PREDNÁŠKY POZVANÝCH HOSTÍ

Číslo abstraktu: 002

Autoři: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Abstrakt nebol dodaný.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016