PRŮJEM U ONKOLOGICKÉHO PACIENTA

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: VIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: VIII/337

Autoři: MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.

Průjem je charakterizován výskytem častých (více jak tři) a řídkých stolic. Subjektivní vnímání potíží může být velmi rozdílné. Akutní průjem vzniká většinou ve vazbě na vyvolávající podnět. Protrahovaný průjem trvá týdny i déle a jeho podkladem může být chronické onemocnění. U onkologického pacienta kromě stejných příčin průjmu jako u ostatní populace přistupují specifické příčiny vztahující se k onkologickému onemocnění a jeho léčbě. Nejčastější příčinou akutního průjmu je infekce - virová nebo bakteriální. Specifické infekce provázejí průjem cestovatelský. Diferenciální diagnostika příčin průjmu je velmi široká. Důležité je uvažovat o vedlejším účinku některých léků, nadměrné požití osmoticky aktivních látek, postižení střevní stěny zánětem nebo ischemií, narušení střevní motility a střevního mikrobiomu. Průjem může být projevem i dosud nepoznaného onemocnění nejen trávicího traktu. Hlavním rizikem průjmu je rozvoj minerálové dysbalance a dehydratace. Základním diagnostickým nástrojem je pečlivá anamnéza a základní somatické vyšetření. Cílený dotaz na epidemiologické souvislosti, výskyt horečky, bolestí břicha a vývoj tělesné hmotnosti a množství moči může být podstatný. Kultivační vyšetření stolice je vhodné při závažnějším průběhu provádět opakovaně. Narůstá výskyt průjmu asociovaného s infekcí Clostridium difficile (CDAD), zvláště při anamnéze antibiotik. Onkologické onemocnění je pro něj přídavným rizikovým faktorem. Léčba by měla být od počátku symptomatická. Příjem vhodných tekutin, optimálně kombinovat rehydratační roztoky s cukrem a solí. Dietní omezení a úprava současně užívané medikace závisí na závažnosti potíží. Pro zpomalení střevní motility lze využít loperamid či defenoxylát se znalostí kontraindikací. Ke snížení střevní sekrece je k dispozici racecadotril. Při předpokládané bakteriální příčině lze použít střevní dezinficiencia. Kombinace s adsorpčními léky s dismectidem nebo carbo adsorbens může být užitečná. Probiotika jsou vhodná jako doplněk terapie, zvláště při předpokládané dysmikrobii. Antibiotika jsou indikována výjimečně při předpokladu bakteriální infekce - cotrimoxasol, chinolony, metronidazol nebo makrolidy při cambylobaterióze. Průjem jako následek onkologické léčby může vést k přerušení další terapie. Dietní opatření, dehydratace a použití loperamidu jsou základem léčby u lehčích forem. Závažnější průběh vyžaduje hospitalizaci, parenterální hydrataci a podrobnější vyšetření. Důležité je vyloučení infekce, vč. CDAD. Může být nezbytné podání antibiotik. Při nedostatečném efektu iniciální terapie lze podat somatostatin nebo s.c.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016