První výsledky vyšetření HPV,P16 a a P53 u pacientů s nádory mesofaryngu

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Radioterapie + Chemoterapie + Jejich kombinace + Cílená léčba

Číslo abstraktu: 17

Autoři: MUDr. Radek Pejčoch; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Pavlovský

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012