Psychologická a psychosociální intervence u onkologických a hematoonkologických nemocných léčených transplantací krvetvorných buněk – její význam a postavení v protinádorové terapii z pohledu hematologa a onkologa

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P61/1151

Autoři: Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.; PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.; pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008