PSYCHOTERAPEUTICKÉ PRVKY V PRÁCI SESTRY - SESTERSKÁ SEKCE

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Psychologie v onkologii

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 032

Autoři: Mgr. Eva Marková, Ph.D.

Medicína, ošetřovatelství i psychoterapie mají ve svých historiích podobné tendence. Oscilují mezi dvěma póly ‚být expertem‘ a ‚být člověkem‘. Ošetřovatelské výkony nedělala sestra s pacientem, ale na pacientovi. V centru její pozornosti byl výkon, ne pacient. Ve druhé polovině 20. století se oba, lékař i sestra, vracejí zpátky k pacientovi. Příspěvek se zabývá přínosem psychoterapie orientované na pacienta/klienta pro ošetřovatelskou péči.

e-mail: eva.markova@lf1.cuni.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011